Aktivnosti

Vrtec odpiramo ob 5.30 uri.

JUTRANJE ZBIRANJE OTROK

  • Od 5.30 do 6.30 se otroci iz vseh oddelkov zbirajo v igralnici
   METULJČKOV, ki se nahaja v pritličju vrtca.
  • Od 6.30 dalje se otroci iz oddelkov 2. starostnega obdobja zbirajo in družijo v igralnici OBLAČKOV, ki se nahaja v 1. nadstropju vrtca in sicer do 7.00 otroci iz oddelka SONČKOV, do 7.15 otroci iz oddelka MEHURČKOV in do 7.30 otroci iz oddelka ZVEZDIC. Omenjeni oddelki se ob zapisanih urah odpravijo v matične oddelke.
  • Otroci iz 1. starostnega obdobja ostanejo do 7.00 združeni v oddelku METULJČKI. Od 7.00 do 7.30 se družijo PALČKI in ŠKRATI, METULJČKI in LUNICE se družijo do 7.15. Nato gredo LUNICE v svoj matični oddelek. Prav tako se otroci v popoldanskem času združujejo postopoma.

JUTRANJE ZBIRANJE OTROK IZ ODDELKA MAVRIC

  • Od 5.30 – 6.15 se otroci zbirajo v igralnici METULJČKOV (pritličje vrtca).
  • Ob 6.15 jih vzgojiteljica uredi in odpelje v enoto MAVRICA, ki se nahaja v stavbi bivšega vrtca. Tam se oddelek odpre ob 6. 20.

POPOLDANSKO DRUŽENJE IN ODHOD DOMOV

  • Od 15.00 ure naprej se otroci postopoma združujejo.

ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA

Otroci iz oddelka LUNIC se ob 15.00 uri pridružijo otrokom v oddelku METULJČKOV. Ob 15.15 se otroci iz oddelka ŠKRATOV pridružijo oddelku PALČKOV in ob 15.30 se odpravijo v igralnico METULJČKOV.

ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA

  • Otroci iz oddelka OBLAČKOV se ob 15.15 uri pridružijo otrokom v oddelku SONČKOV in otroci iz oddelka ZVEZDIC se ob 15.00 pridružijo otrokom v oddelku MEHURČKOV. Ob 15.30 se otroci iz oddelka MEHURČKOV pridružijo otrokom v oddelku SONČKOV do 15.45, nato pa se vsi oddelki 2. starostnega obdobja pridružijo otrokom iz prvega starostnega obdobja v igralnici METULJČKOV do 16.30.

V primeru lepega vremena se družijo na igrišču vrtca.

POPOLDANSKO DRUŽENJE OTROK IZ ENOTE MAVRICA

  • Otroci iz oddelka MAVRIC se ob 15.45 pridružijo otrokom v oddelku METULJČKOV.
Enota MAVRICA se zapre ob 15.40 uri.

  Vrtec se zapre ob 16.30 uri.

  O nas

  Vrtec deluje kot enota Osnovne
  šole Benedikt. Pokriva potrebe po vzgoji
  predšolskih otrok iz občine Benedikt.

  V stavbi vrtca je osem oddelkov predšolskih
  otrok, in sicer štirje oddelki otrok prvega
  starostnega obdobja od 1 do 3 let in štirje
  oddelki otrok drugega starostnega obdobja
  od 3 let do vstopa v šolo.

  Poslovalni čas

  Delovni teden enote traja 5 dni
  v tednu, in sicer od ponedeljka do petka.
  Obratovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.30.

  Vrtec je odprt vse delovne dni v letu.

  Kontaktni podatki

  • Osnovna šola Benedikt,
   enota vrtec Benedikt
   Šolska ulica 2
   2234 Benedikt
  Dostopnost