O svetovalni službi

Temeljni cilj svetovalne službe je otroku zagotoviti varno in spodbudno okolje za njegovo napredovanje in optimalni razvoj. Pri tem sodeluje z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, starši, otroki, vodstvom ter zunanjimi ustanovami. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnostih ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Delo svetovalne službe temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec,
  • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec,
  • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec,
  • upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca (velikost, programi, kadrovski in materialni pogoji),
  • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine (npr. “dnevnega režima”, interakcij odraslih z otroki, interakcij med otroki in podobnih pomembnih vidikov konkretnega uresničevanja ciljev predšolske vzgoje) in
  • posebni skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo (Programske smernice- Svetovalna služba v vrtcu).

Za zagotavljanje čimbolj kvalitetnega življenja otrok v vrtcu je pomembno dobro sodelovanje staršev in vrtca. S svetovalno delavko vrtca se lahko pogovorite osebno vsak torek od 7.30 do 10.00 in četrtek od 7.00 do 15.00. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 02 729 58 26 ali pišete na elektronski naslov
jesenja.slana@os-benedikt.si ter se dogovorite za pogovor.

Svetovalno delo opravlja:

Jesenja Slana, univ. dipl. soc. ped.
e-naslov: jesenja.slana@os-benedikt.si

Preberite več:

 

 

Dostopnost